Croeso i banel
Dweud eich Dweud

Croeso i banel Dweud eich Dweud.

Rydyn ni wedi ymrwymo i gynnal Dŵr Cymru'n unswydd er eich budd chi ein cwsmer, ac i sicrhau bod pob un geiniog a wnawn yn mynd yn syth nôl i gadw eich biliau'n isel a gofalu am eich dŵr a'ch amgylchedd prydferth - nawr, ac am flynyddoedd mawr i ddod.

I'n helpu ni i gyflawni hyn, rydyn ni wedi sefydlu cymuned ar lein o’r enw Dweud eich Dweud. Mae Dweud eich Dweud yn bodoli i roi cyfle i chi a'r bobl eraill y mae Dŵr Cymru'n eu gwasanaethu rannu a thrafod eich safbwyntiau, eich profiadau, a'ch pryderon am bopeth sy'n ymwneud â dŵr.

Bydd Verve, sy'n gwmni ymchwil i'r farchnad annibynnol, yn gweithio ochr yn ochr â ni yn gweithredu ac yn cynnal y gymuned ar ein rhan.

Trwy ymuno, fe gewch:

  • Ein helpu ni i ddeall am beth rydych chi'n chwilio o ran eich cyflenwad dŵr yfed, ac am sut rydyn ni'n cludo dŵr gwastraff i ffwrdd ac yn ei drin wedyn
  • Rhoi gwybod i ni sut y gallwn wneud ein cysylltiadau â chi, gan gynnwys eich bil, yn gliriach ac yn haws eu deall
  • Siarad ag aelodau eraill am eich syniadau, rhannu cynigion ar ffyrdd o arbed dŵr, a llawer iawn mwy
  • Cymryd rhan yn ein cystadlaethau raffl rheolaidd

Hyd yn oed os ydych chi'n dewis peidio â rhyngweithio â'r gymuned, ry’n ni'n gobeithio y bydd yna ddigon o gynnwys a gweithgareddau diddorol i’ch diddanu bob amser.