Polisi Cwcis

Rydym ni (Dŵr Cymru) yn credu mewn bod yn glir ac agored am sut rydym yn casglu a defnyddio data sy’n gysylltiedig â chi. Yn ysbryd tryloywder, mae’r polisi hwn yn rhoi gwybodaeth fanwl am sut a phryd y byddwn yn defnyddio cwcis.

Beth yw cwci?

Ffeiliau bychain yw cwcis sy’n cael eu storio ar gyfrifiadur y defnyddiwr. Maen nhw, a thechnolegau tebyg, yn galluogi’r cyfrifiadur neu’n ddyfais i’ch cofio chi pan fyddwch yn eu defnyddio i ryngweithio â gwefannau neu wasanaethau ar-lein, a gallant gael eu defnyddio i reoli nodweddion a chynnwys amrywiol yn ogystal â storio chwiliadau a chyflwyno cynnwys sydd wedi’i bersonoli.

Pam rydym yn defnyddio cwcis?

Fel y disgrifir yn ein Polisi Preifatrwydd , mae Ein Safle, lle lletyir y gymuned i gynnal gweithgareddau Ymchwil i’r Farchnad, yn defnyddio cwcis a thechnolegau eraill i’ch gwahaniaethu chi o ddefnyddwyr eraill Ein Safle. Mae hyn yn ein helpu i roi profiad personol i chi wrth i chi bori Ein Safle ac yn ein galluogi i wella Ein Safle drwy ddeall sut rydych yn defnyddio Ein Safle.

Mae cwcis yn angenrheidiol ar gyfer perfformiad y wefan, neu gan fod eu defnyddio nhw o fewn ein buddiant dilys (pan fyddwn wedi ystyried nad yw’ch hawliau’n drech na’r rhain), a than rai amgylchiadau, lle mae’r gyfraith yn gofyn amdano, pan fyddwch wedi rhoi cydsyniad iddynt gael eu defnyddio.

Trwy barhau i ymweld ag Ein Safle neu ddefnyddio ein gwasanaethau, rydych yn cytuno i gwcis a thechnolegau tebyg gael eu defnyddio at y dibenion rydym yn eu disgrifio yn y polisi hwn.

Am ba mor hir maen nhw’n para?

Mae nifer o’r cwcis a thechnolegau tebyg a ddefnyddiwn yn para dim ond am hyd eich sesiwn we a byddant yn dod i ben pan fyddwch yn cau eich porwr. Fel arfer cyfeirir at y rhain fel Cwcis Sesiwn.

Defnyddir rhai eraill i gofio pan fyddwch yn dychwelyd at Ein Safle a byddant yn para’n hwy, fel arfer cyfeirir at y rhain fel Cwcis Olrhain. Am ragor o wybodaeth am Gwcis Olrhain, gweler y tabl isod.

Pa fath o gwcis ydyn ni’n eu defnyddio?

Byddwn yn defnyddio cwcis a/neu dechnolegau tebyg megis GIFs olrhain naill ar eu pennau eu hunain neu mewn cyfuniad â’i gilydd er mwyn creu dull adnabod unigryw i’r ddyfais.

Rydym yn defnyddio’r mathau canlynol o gwcis:

  • Cwcis sy’n gwbl angenrheidiol. Mae’n rhaid cael y cwcis hyn er mwyn i’r wefan weithredu ac yn unol â’ch telerau â chi. Maen nhw’n cynnwys, er enghraifft, cwcis sy’n eich galluogi i fewngofnodi i rannau diogel o’n gwefan, defnyddio basged siopa neu ddefnyddio gwasanaethau e-filio.
  • Cwcis dadansoddol/perfformiad. Mae’r rhain yn ein galluogi i adnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr a gweld sut mae ein hymwelwyr yn symud o amgylch ein gwefan wrth iddynt ei defnyddio. Mae hyn yn ein helpu ni yn ein buddiannau dilys o wella’r ffordd mae’r wefan yn gweithio, er enghraifft, drwy sicrhau bod defnyddwyr yn cael hyd i’r hyn maen nhw’n chwilio amdano’n hawdd.
  • Cwcis ymarferoldeb. Caiff y rhain ei defnyddio i’ch adnabod chi pan fyddwch yn dychwelyd i’n gwefan. Mae hyn yn ein galluogi ni, yn amodol ar eich dewisiadau a’ch hoffterau, i bersonoli ein cynnwys, eich cyfarch gan ddefnyddio’ch enw, a chofio eich dewisiadau (er enghraifft, eich dewis iaith neu’ch rhanbarth).

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am y cwcis unigol a ddefnyddiwn ac at ba ddibenion rydym yn eu defnyddio, isod:

Cwci Enw Diben
Olrhain __utma, Caiff ei ddefnyddio i wahaniaethu defnyddwyr a sesiynau. Caiff y cwci ei greu pan fo’r llyfrgell javascript yn gweithredu ac nid oes cwcis __utma eraill yn bodoli. Caiff y cwci ei ddiweddaru bob tro y bydd data’n cael ei anfon i Google Analytics. Yn dod i ben 2 flynedd ar ôl gosod/diweddaru.
Olrhain __utmb, Mae’r cwcis hyn yn cydweithio i gyfrifo hyd ymweliadau. Mae cwci Google __utmb yn darnodi’r union amser cyrraedd, yna mae Google __utmc, yn cofnodi union amser gadael y safle. Yn dod i ben 30 munud ar ôl gosod/diweddaru.
Olrhain __utmc, Yn olrhain defnyddwyr Anhysbys Yn dod i ben unwaith y byddwch yn gadael y safle.
Olrhain __utmz, Yn storio ffynhonnell y traffig neu’r ymgyrch sy’n egluro sut y cyraeddasoch Ein Safle. Caiff y cwci ei greu pan fo’r llyfrgell javascript yn gweithredu a chaiff ei ddiweddaru bob tro y caiff data ei anfon i Google Analytics. Yn dod i ben 6 mis ar ôl gosod/diweddaru.

Analluogi cwcis

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis a thechnolegau tebyg yn uniongyrchol, ond pe bai’n well gennych, gallwch newid eich porwr fel ei fod yn rhwystro hynny, a bydd eich sgrin neu lawlyfr help yn dweud wrthych sut i wneud hyn. Fodd bynnag, efallai na fyddwch yn gallu manteisio’n llawn ar ein gwefan o wneud hynny.

Mae effaith analluogi cwcis yn dibynnu ar ba gwcis rydych yn eu hanalluogi ond, yn gyffredinol, mae’n bosibl na fydd y wefan yn gweithredu’n iawn os caiff pob cwci ei ddiffodd. Os ydych yn analluogi cwcis trydydd parti yn unig, ni chaiff eich rhwystro rhag prynu pethau ar Ein Safle. Os byddwch yn analluogi pob cwci, ni fyddwch yn gallu prynu pethau ar Ein Safle.

Os byddwch am analluogi cwcis ar Ein Safle, rhaid i chi newid gosodiadau eich porwr gwe i wrthod cwcis. Bydd y ffordd rydych yn gwneud hyn yn dibynnu ar ba borwr rydych yn ei ddefnyddio.

I ddysgu rhagor am gwcis, gan gynnwys pa gwcis sydd wedi cael eu gosod a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i wikipedia.org, www.allaboutcookies.org, neu www.aboutcookies.org.

Adnoddau defnyddiol eraill

Mae cynhyrchwyr porwyr yn darparu tudalennau help ynglŷn â rheoli cwcis yn eu cynnyrch. Gweler rhagor o wybodaeth isod.

Ar gyfer porwyr eraill, edrychwch ar y ddogfennaeth mae cynhyrchwr eich porwr yn ei darparu.